Hur fungerar solceller?

När ljus träffar en solcell bildas en elektrisk spänning. Elen som bildas kallas likström. För att kunna använda likströmmen i huset behövs en växelriktare som omvandlar likström till växelström. Växelriktaren kopplas till befintlig el-central och växelströmmen mättar i första hand husets elbehov. Överskottet säljs per automatisk till elleverantören.

Vad är en växelriktare?

En växelriktare omvandlar likströmmen som bildas i anläggningen till växelström. Växelriktaren placeras oftast i närheten av el-central/undercentral och kopplas in i husets befintliga elsystem. Det finns olika växelriktare med olika garantier. SMA och Fronius är exempel på strängväxelomriktare som används vid seriekoppling och tillhör första generationens system. Dessa har 5 års garanti. Solar Edge används med optimerare vid parallellkoppling, tillhör nya generations växelriktare, och har 12 års garanti.

Vad är en optimerare?

Alla Solar Edge-anläggningar har en egen optimerare bakom varje panel. Detta gör att panelerna bli helt oberoende av varandra. Anläggningen blir mindre känslig för skuggningar och genererar generellt mer effekt. Du får övervakning ner till panelnivå och dessutom blir installation i flera taklutningar och väderstreck möjlig.

Vad är polykristallina solceller?

Polykristallina solceller har blåskimrande kiselceller och ligger normalt mellan 260W-300W i effekt per panel. Verkningsgraden varierar mellan 15-17% beroende på fabrikat och effekt.

Vad är monykristallina solceller?

Monokristallina solceller har svarta kiselceller och effekten ligger normalt mellan 270W-450W. Verkningsgraden är högre jämfört med polykristallina och varierar mellan 17-22% beroende på fabrikat och effekt.

Vad är en ampere/amperesäkring?

En amperesäkring är en anordning som förhindrar överbelastning i det befintliga elsystemet. Huvudsäkringen (mäts i Ampere) styr också hur stor solcellsanläggning du kan installera i fastigheten. Du ser hur stor huvudsäkring din fastighet har på din elräkning.

Vad kostar solceller?

En solcell kostar olika mycket beroende på typ, märke och effekt vilket då påverkar det totala anläggningspriset. Solgruppen Norden erbjuder enbart helhetslösningar med komplett leverans och installation samt ansvarar för garantier och support efter installation.

Kan man få rot-avdrag på solceller?

Det finns en rotschablon på 9 % av kostnaden på en komplett anläggning med solceller. Rotschablonen dras direkt vid order. Du kan få ROT-avdrag och även söka investeringsstöd, dock kan stöden inte kombineras. Erhålls investeringsstödet måste ROT-avdraget betalas tillbaka.

Går det att få statligt bidrag/investeringsstöd för solceller?

Se länken nedan gällande bidrag då det uppdaterats ett antal gånger senaste året:
https://www.solcellskollen.se/vanliga-fragor/vilka-bidrag-finns-det-for-solceller

Vilken avkastning ger solceller?

Avkastningen på en solcellsanläggning beror på förutsättningarna, men ligger mellan 7-10 % årligen för privatperson. För företagare ligger avkastningen mellan 10-17% årligen.

Hur lång är återbetalningstiden på solceller?

Återbetalningstiden varierar beroende på anläggningens storlek och fastighetens förutsättningar. Räknat utifrån dagens elpris är den ca: 10-12 år för privatpersoner och för företagare ca: 7-9 år.

Kan man sälja sol-el?

Nätägaren ansvarar för att en produktionsmätare installeras kostnadsfritt i huvudskåpet. Den registrerar all överskottsproduktion av sol-el från solcellsanläggningen. Elen levereras automatiskt till elleverantören som betalar för varje kWh. Ersättningen varierar mellan olika elleverantörer.

Behöver solcellerna tvättas?

Underhållet av solceller är minimalt. Solcellens yta är relativt självrengörande. Regn och snö tar hand om större delen av eventuell nedsmutsning.

Behövs bygglov för solceller?

I vissa kommuner krävs bygglov för att få sätta upp solceller på fastigheten. Det är också avgörande vilket typ av fastighet det gäller samt var/hur anläggningen monteras. Handläggningstiden varierar från kommun till kommun, men normalt sett går alla ansökningar igenom. Om bygglov krävs hjälper Solgruppen Norden till med komplett bygglovsansökan.

Vad ingår i Solgruppen Norden´s erbjudanden?

Solgruppen Norden arbetar med helhetslösningar där vi tar ansvar för hela installationen; från projektering på plats och planering till färdig installation.

Finns det möjlighet att följa sin anläggning online?

Ja. Du kan alltid följa din Solar Edge anläggning online via mobil, dator eller surfplatta under förutsättning att den är uppkopplad mot internet.

Vart vänder jag mig med service frågot?

Solgruppen Norden har en egen support för servicefrågor och eventuella felanmälningar: Ring 031 547400 eller maila info@solgruppennorden.se så återkommer vi inom kort.

Producerar solcellsanläggningen el även vid strömavbrott?

Nej. Växelriktaren behöver ström för att driva solcellsanläggningen.

Kan man lagra den el som man själv producerar?

Ja det finns batterilösningar.
Privatpersoner kan ansöka om stöd för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
Bidrag får ges med högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor. Det ska inte vara möjligt att både få det nu aktuella bidraget och annat offentligt stöd, som till exempel ROT-avdrag, för samma åtgärd.