godkända installationer

Solgruppen Norden utför installationer av solcellsanläggningar till både privatpersoner och företag.
Då våra solmontörer har +600 anläggningars erfarenhet och ständigt växer tillsammans med våra kunder erbjuder vi även utbildning av nya montörer.
Återförsäljare använder idag vår kompetens för att projektera större anläggningar och vi besiktigar även takytor inför installationer.

Kontrollera gärna att företaget ni anlitar är listade på Elsäkerhetsverkets hemsida, detta för att alla garantier och försäkringar skall gälla efter utförd installation.

Vi följer egenkontrollplan som är framtagen & godkänd av elektriker.

Att våga säga nej! Vid behov

När vi utför våra installationer till våra återförsäljare har vi ibland upptäckt att vissa missat att kontrollera viktiga delar av solcellsanläggningen.
Det kan vara något med designen eller takets layout som inte stämmer alternativt att vi använder vår erfarenhet att optimera anläggning om det finns ett bättre sätt att installera på.
Solgruppen Nordens montörer mäter och räknar alltid på det planerade arbetet inför en installation och för en dialog med ÅF & kunden. Alla avvikelser från att kunna genomföra
en korrekt utförd anläggning rekommenderas givetvis ej. Detta både av säkerhetsskäl och för att vi vill skapa nöjda kunder som kan rekommendera vår ÅF vidare till nästa kund.

Vi för så klart alltid en dialog med både ÅF och kund innan vi rekommenderar en förbättring.
Brister och fel rapporteras vidare till ÅF och kund.

När man tar in offert och funderar på att skaffa solceller kan det vara bra att ha en checklista att följa så att man inte missar något eller gör saker i fel ordning:

1. Personligt möte med kund – förutsättnings- & behovsanalys.
2. Offertförslag och presentation av anläggning.
3. Beställning av anläggning.
4. Föranmälan till nätägare.
5. Ansökan solcellsbidrag till Energimyndigheten.
6. Eventuell bygglovsansökan till kommunen samt konstruktionskontroll av tak.
7. Anmälan elcertifikat och besiktning av elcentral tillsammans med elektriker.
8. Boka installationsdatum.
9. Beställning av material.
10. Installation av solcellsanläggning.
11. Eldragning och inkoppling i befintlig elcentral.
12. Anslutning av växelriktare till internet, funktionstest.
13. Färdiganmälan till nätägare.
14. Välja elbolag för försäljning av överskottsel.
15. Byte av elmätare Elnätsägare.
16. Överlämning & Genomgång av nyckelfärdig anläggning med egenkontrollplan.

Soliga hälsningar ☀️
Andreas, Johan & Company
info@solgruppennorden.se

Tel: 0722406740

Bra att veta:

Statligt bidrag

Företag har möjlighet att söka ett statligt bidrag (investeringsstöd) på 30% exklusive moms.
För en BRF är bidraget 30% inklusive moms. Ansökan skickas till länsstyrelsen i ditt län.
Regeringen har aviserat ökade satsningar på solceller om 390 miljoner kronor varje år 2017-2019.

Ökat fastighetsvärde & Miljöprofil

Anledningarna till att företag och fastighetsägare investerar i solenergi är många, fastighetens värdeökning, sänkta driftskostnader och miljöprofilering är några av dem.
Avkastningen på investerat kapital är hög med dagens elpriser och har sannolikhet att bli ännu bättre.
Satsning på solceller är bra för vår miljö.
De flesta solels-producenterna använder det flitigt i sin profilering.

Minimalt underhåll

En solcellsanläggning är i stort sett helt underhållsfri, nederbörd sköter exempelvis nedsmutsning och vinden tar hand om löv med mera.
Övervakning av anläggningen kan du göra med din telefon eller dator.
Slutanvändare har också möjlighet att felsöka på distans om anläggningen har en internetkoppling.
En solcellsanläggning omfattas av långa garantier.
Därför är det viktigt att välja en trygg leverantör vid installation av solceller.

 

Våra samarbetspartners: